ใบรับรองความล่าช้า

วันพฤหัสที่ 2 กุมภาพันธ์ 2023
ขอรับรองว่ารถไฟล่าช้าดังต่อไปนี้
ขออภัยในความไม่สะดวก
ชื่อเส้นทาง เวลาที่ล่าช้า
รถไฟสายโทบุ เออร์เบิน พาร์ค 10นาที
  • บนโฮมเพจจะอัปเดตความล่าช้าของสถานะรถไฟ แต่เนื่องจากโฮมเพจไม่แสดงสถานะการทำงานแบบปัจจุบัน ดังนั้นอาจมีความคาดเคลื่อนกันกับข้อมูลความล่าช้าบนโฮมเพจ
  • อาจมีการคลาดเคลื่อนกันระหว่าง ความล่าช้าที่บอกบนใบรับรองความล่าช้าที่ออกที่สถานีและความล่าช้าบนเว็บไซต์
  • สถานะรถไฟ รถไฟสายโทบุแต่ละสาย ตั๋วรถไฟสายโทบุ ใบรับรองความล่าช้า
    ใบรับรองนี้รับรองความล่าช้าเป็นระยะๆเนื่องจากอุบัติเหตุบุคคล ฯลฯ ของรถไฟสายโทบุแต่ละสาย ไม่ได้ใช้บอกความล่าช้าสูงสุดของรถไฟแต่ละขบวน ในกรณีที่รถไฟแต่ละขบวนล่าช้าเนื่องจากปัญหาต่างๆ สามารถไปตรวจสอบสถานการณ์ความล่าช้าและออกใบรับรองความล่าช้าได้ที่สถานี
  • ใบรับรองนี้ไม่ได้เป็นตัวรับรองการเดินทางของลูกค้า
  • ใบรับรองนี้รับรองความล่าช้าของรถไฟสายโทบุแต่ละสายเท่านั้น ไม่ได้รับรองว่าลูกค้าจะได้รับการชดเชยความเสียหายใดๆที่เกิดจากความล่าช้า
  • โปรดทราบว่าการคืนเงินสำหรับตั๋วรถไฟ ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเดินทาง ฯลฯ ที่ออกโดยบริษัทโทบุ ที่ไม่ใช่ตั๋วของรถไฟสายโทบุ จะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทตั๋วนั้นๆ

ของรถไฟสายโทบุ
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2024