จุดขึ้นรถไฟด่วนพิเศษริวาตี้

จุดขึ้นรถไฟของสถานีอาซากุสะ

จุดขึ้นรถไฟของสถานีอาซากุสะ

รถไฟด่วนพิเศษริวาตี้ออกรถจากชานชาลาหมายเลข 3 และ 4 “อินฟอร์เมชั่นเคาน์เตอร์” ที่ทางเข้าชานชาลาหมายเลข 3 และ 4 นายสถานีจะขอดูตั๋วด่วนพิเศษ กรุณาเตรียมที่ทางเข้า

จุดขึ้นรถไฟของสถานีคิตะเซ็นจู

จุดขึ้นรถไฟของสถานีคิตะเซ็นจู

รถไฟด่วนพิเศษริวาตี้จะออกรถจากชานชาลาสำหรับรถไฟด่วนพิเศษใกล้ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปคาสุคาเบะของชานชาลาหมายเลข 1 และ 2 ที่ทางเข้าชานชาลาสำหรับรถไฟด่วนพิเศษจะมีนายสถานีขอดูตั๋วรถไฟด่วนพิเศษ กรุณาเตรียมที่ทางเข้า