ติดต่อสอบถาม

ศูนย์รับแจ้งทางโทรศัพท์ให้บริการหลายภาษา

เมื่อโทรเข้ามายังเบอร์เฉพาะ จะสามารถสนทนาพร้อมกัน3คนกับศูนย์บริการลูกค้ารถไฟโทบุโดยผ่านโอเปอเรเตอร์หลายภาษา เชิญติดต่อสอบถามเกี่ยวกับของหาย, ข้อมูลการท่องเที่ยวตามสายรถไฟ, ตารางเวลารถไฟหรือค่าโดยสาร

図

 • ภาษาที่รองรับ(*)
 • ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,ภาษาเกาหลี,ภาษาไทย

  050-5306-1102

  ภาษาสเปน,ภาษาโปรตุเกส,ภาษาเวียตนาม,และภาษาตากาล็อก

  050-5306-1103

 • เวลาทำการ
 • 8:30~19:00
  * ยกเว้น ภาษาฝรั่งเศสและภาษาตากาล็อกให้บริการแค่ 10:00น.-19:00น.

จุดบริการนักท่อเที่ยว

ในแต่ละสถานที่ตลอดระหว่างสายรถไฟโทบุจะให้บริการสนับสนุนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนหรือจำหน่ายตั๋วรถไฟ , จัดหาแต่ละประเภท , ให้ข้อมูลการท่องเที่ยว ฯลฯ สามารถเข้ามาใช้บริการได้ตามอัธยาศัย

ดูรายละเอียด