การเดินทางจากสถานที่หลักๆ ในโตเกียวไปโตเกียวสกายทรีทาวน์

สนามบินนาริตะ

สนามบินนาริตะ
รถไฟสายเคเซ สกายแอคเซส (โดยขบวนรถไฟด่วนพิเศษ)
ประมาณ49นาที (วิ่งตรง)
สถานีโอะชิอะเกะ(สกายทรี )

สนามบินฮาเนดะ

สนามบินฮาเนดะ
รถไฟสาย เคคิว
ประมาณ21นาที (วิ่งตรง)
สถานีเซ็นกะคุจิ
รถไฟสาย โทเอะ อาซะกุสะ
ประมาณ20นาที (วิ่งตรง)
สถานีโอะชิอะเกะ(สกายทรี )

จากอาซะกุสะ

สถานีรถไฟโทบุ อาซะกุสะ
รถไฟสายโทบุ สกายทรีไลน์
ประมาณ3 นาที
สถานีโตเกียว สกายทรี

จากชินจุกุ

สถานีชินจุกุ
รถไฟ JR สายชูโอ
ประมาณ12 นาที
สถานีคันดะ
รถไฟโตเกียว เมโทร สายกินซ่า
ประมาณ17 นาที
สถานีอาซะกุสะ
รถไฟสายโทบุ สกายทรีไลน์
ประมาณ3 นาที
สถานีโตเกียว สกายทรี

จากอิเคะบุคุโระ

สถานีอิเคะบุคุโระ
รถไฟ JR สายยะมะโนะเตะ
ประมาณ16 นาที
สถานีอุเอะโนะ
รถไฟโตเกียว เมโทร สายกินซ่า
ประมาณ8 นาที
สถานีอาซะกุสะ
รถไฟสายโทบุ สกายทรีไลน์
ประมาณ3 นาที
สถานีโตเกียว สกายทรี

จากสถานีอุเอโนะ

สถานีอุเอะโนะ
รถไฟโตเกียว เมโทร สายกินซ่า
ประมาณ5 นาที
สถานีอาซะกุสะ
รถไฟสายโทบุ สกายทรีไลน์
ประมาณ3 นาที
สถานีโตเกียว สกายทรี

จากสถานีอุเอโนะโดยรถบัส

สถานีอุเอะโนะ
รถShuttle busสกายทรี
ประมาณ30 นาที
โตเกียว สกายทรีทาวน์

จากสถานีโตเกียว

สถานีโตเกียว
รถไฟ JR สายโซบุ
ประมาณ8 นาที
สถานีคินชิโช
รถไฟโตเกียว เมโทร สายฮันโซมอน
ประมาณ3 นาที
สถานีโอะชิอะเกะ(สกายทรี )