ตารางเวลารถไฟด่วนพิเศษ

ตารางเวลารถไฟด่วนพิเศษ [ขาออก] อาซากุสะ, JR ชินจุกุ – โทบุนิกโก้, คินุกาวะ ออนเซ็น, ไอสุทาจิมะ

ตารางเวลารถไฟด่วนพิเศษ [ขาเข้า] ไอสุทาจิมะ, คินุกาวะ ออนเซ็น, โทบุนิกโก้ – JR ชินจุกุ, อาซากุสะ

ตารางเวลารถไฟด่วนพิเศษ [ขาออก] อาซากุสะ – ทาเตะบายาชิ – อาคา,งิ, คุสุ, อิเสะซากิ

ตารางเวลารถไฟด่วนพิเศษ [ขาเข้า] อิเสะซากิ, คุสุ, อาคางิ – ทาเตะบายาชิ – อาซากุสะ