ข้อมูลบริษัท/IR

เกี่ยวกับรถไฟสายโทบุ

พร้อมให้บริการเส้นทางรถไฟคลอบคลุมพื้นที่กว้างรอบภูมิภาคคันโต

รถไฟสายโทบุเป็นผู้ให้บริการขนส่งมวลชนในเขตมหานครโตเกียว จังหวัดไซตะมะ จังหวัดชิบะ จังหวัดโทชิงิ และจังหวัดกุมมะ รวมระยะทางเส้นทางรถไฟทีให้บริการมีมากถึง 463.3 กิโมเมตร ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในภาคคันโต เราพร้อมให้บริการแก่ผู้โดยสารทุกท่านไม่ว่าท่านเดินทางไปทำงาน ไปเรียนหนังสือ เดินทางเพื่อธุรกิจ หรือจะเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว
รถไฟสายโทบุถือเป็นแกนธุรกิจสำคัญภายใต้กลุ่มบริษัทโทบุ (โทบุกรุ๊ป) ซึ่งดำเนินธุรกิจหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สวนสนุก โรงแรม สนามกอล์ฟ สปอร์ตคลับ และอื่นๆ อีกมากมาย สวนสนุกโทบุเวิลด์สแควร์ที่นำสิ่งก่อสร้างซึ่งมีชื่อเสียงของโลกมาจำลองสร้างในอัตรา 1ต่อ 25, โรงแรมคอร์ทยาร์ดมาริออทกินซ่าที่อยู่ในกลุ่มโรงแรมมาริออท, และ โรงแรมโทบุ เลอแวนท์ โตเกียว เหล่านี้ถือเป็นตัวอย่างธุรกิจภายใต้การบริหารของกลุ่มบริษัทโทบุ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจห้างสรรพสินค้าที่อยู่รอบเส้นทางรถไฟโทบุทั้งหมดอีกด้วย