ใบรับรองความล่าช้า

สามารถตรวจสอบใบรับรองความล่าช้าของเส้นทางที่เลือกจากรายการใบรับรองความล่าช้า กรณีรถไฟสายโทบุเกิดความล่าช้าในการให้บริการมากกว่า 5 นาที
สำหรับความล่าช้า 5 นาทีขึ้นไปในแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่ "รถไฟขบวนแรก-10:00" และ "หลังเวลา 10:00" ให้ปัดขึ้นเป็น 10 นาที
โปรดใช้ปุ่ม "อัปเดตข้อมูล" บนหน้าจอเพื่ออัปเดตข้อมูลในเพจก่อนที่จะดู

ใบรับรองความล่าช้า

 • รถไฟสายโทบุ สกายทรี เป็นฉายาของเส้นทางระหว่าง อาซากุสะ-โทบุโดบุตสึโคเอ็น
 • รถไฟสายโทบุ เออร์เบิน พาร์ค เป็นฉายาของสายโนดะ

เกี่ยวกับการออกใบรับรองความล่าช้า WEB

 • ใบรับรองนี้จะออกให้ในแต่ละช่วงเวลา คือ รถไฟขบวนแรกถึง 10.00 น. และ 10.00 น. ถึง 24.00 น.
 • ใบรับรองนี้จะปัดความล่าช้า 5 นาทีขึ้นไปขึ้นเป็น 10 นาที
 • บนโฮมเพจจะอัปเดตความล่าช้าของสถานะรถไฟ แต่เนื่องจากโฮมเพจไม่แสดงสถานะการทำงานแบบปัจจุบัน ดังนั้นอาจมีความคาดเคลื่อนกันกับข้อมูลความล่าช้าบนโฮมเพจ
 • ระยะเวลาการออกใบรับรองนี้คือ 30 วันนับจากวันนั้น
 • อาจมีการคลาดเคลื่อนกันระหว่าง ความล่าช้าที่บอกบนใบรับรองความล่าช้าที่ออกที่สถานีและความล่าช้าบนเว็บไซต์
 • ใบรับรองนี้รับรองความล่าช้าเป็นระยะๆเนื่องจากอุบัติเหตุบุคคล ฯลฯ ของรถไฟสายโทบุแต่ละสาย ไม่ได้ใช้บอกความล่าช้าสูงสุดของรถไฟแต่ละขบวน ในกรณีที่รถไฟแต่ละขบวนล่าช้าเนื่องจากปัญหาต่างๆ สามารถไปตรวจสอบสถานการณ์ความล่าช้าและออกใบรับรองความล่าช้าได้ที่สถานี
 • ใบรับรองนี้ไม่ได้เป็นตัวรับรองการเดินทางของลูกค้า
 • ใบรับรองนี้รับรองความล่าช้าของรถไฟสายโทบุแต่ละสายเท่านั้น ไม่ได้รับรองว่าลูกค้าจะได้รับการชดเชยความเสียหายใดๆที่เกิดจากความล่าช้า
 • โปรดทราบว่าการคืนเงินสำหรับตั๋วรถไฟ ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเดินทาง ฯลฯ ที่ออกโดยบริษัทโทบุ ที่ไม่ใช่ตั๋วของรถไฟสายโทบุ จะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทตั๋วนั้นๆ
 • หน้าจออาจถูกแสดงผลไม่ล่าสุดขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ ในกรณีนี้กรุณากดปุ่มอัปเดตเพจ (กดปุ่ม F5 ฯลฯ)