มารยาทในการใช้รถไฟ

กรุณารักษามารยาทบนรถไฟเพื่อใช้บริการรถไฟได้อย่างสะดวก

มารยาทบนรถไฟ

การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

โปรดตั้งค่าโทรศัพท์ให้เป็นระบบสั่นหรือปิดเสียงเรียกเข้าและงดสนทนาทางโทรศัพท์ และถ้าหากอยู่ในบริเวณที่นั่งสำรองบุคคลพิเศษในเวลาที่มีผู้โดยสารหนาแน่นกรุณาปิดเครื่องโทรศัพท์

ที่นั่งสำรองบุคคลพิเศษ

ที่นั่งสำรองบุคคลพิเศษ

ที่นั่งที่มีสติกเกอร์นี้เป็นที่นั่งสำรองสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมทารกหรือเด็กเล็ก กรุณาเอื้อเฟ้อที่นั่งสำรองนี้ให้ผู้โดยสารที่มีความจำเป็น

Act of making noise in the train

การส่งเสียงดังในรถไฟ

กรุณาอย่าส่งเสียงดังสร้างความรำคาญในรถไฟ

Luggage in the train

การนำสัมภาระขึ้นรถไฟ

ในเวลาที่มีผู้โดยสารหนาแน่น ผู้โดยสารที่มีสัมภาระ เช่น เป้สะพายหลังหรือกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ กรุณาวางไว้บนชั้นวางของหรือนำมาไว้ด้านหน้าของตนเองเพื่อไม่ให้กีดขวางทางเดินหรือรบกวนผู้โดยสารท่านอื่น

การเข้าไปในห้องพนักงานขับรถ

ห้ามเข้าไปในห้องพนักงานขับรถโดยเด็ดขาด เนื่องจากมีอุปกรณ์สำคัญที่หากแตะต้องจะก่อให้เกิดอันตราย

ห้ามสูบบุหรี่ตลอดเวลา

ห้ามสูบบุหรี่ในรถไฟ เพราะนอกจากจะรบกวนผู้โดยสารท่านอื่นแล้วยังอาจเป็นสาเหตุของอัคคีภัยด้วย

การแบ่งปันที่นั่ง

กรุณาแบ่งปันที่นั่งเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถนั่งได้มากที่สุด ทั้งนี้เกณฑ์ของที่นั่งพิจารณาได้จาก สีแบ่งบริเวณพนักพิงหรือส่วนเว้าของที่นั่ง

มารยาทในการนั่ง

กรุณาอย่านั่งไขว่ห้างหรือยื่นขาออกมา

การยืนอ่านหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร

หากต้องการอ่านหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารขณะที่มีผู้โดยสารหนาแน่น กรุณาอย่ากางออกกว้างเพื่อไม่ให้รบกวนผู้โดยสารท่านอื่น

เสียงจากหูฟัง

กรุณาปรับระดับเสียงให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เสียงต่างๆ เช่น เสียงดนตรีดังลอดออกมาจากหูฟัง

การรักษาความสะอาดภายในรถไฟ

โปรดอย่าทิ้งหนังสือพิมพ์/นิตยสารที่อ่านจบแล้ว หรือภาชนะเครื่องดื่ม เช่น กระป๋อง ขวดแก้ว ขวดพลาสติกไว้ในรถไฟ กรุณานำกลับไปด้วย

การโยนทิ้งสิ่งของ

กรุณาอย่าโยนหรือทิ้งสิ่งของออกทางหน้าต่าง

การใช้ความรุนแรง

ห้ามใช้ความรุนแรงต่อผู้โดยสารท่านอื่น พนักงานที่สถานีหรือพนักงานขับรถไฟโดยเด็ดขาดไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม

พฤติกรรมล่วงเกินทางเพศและการแอบถ่าย

ห้ามกระทำพฤติกรรมล่วงเกินทางเพศต่อผู้อื่นหรือพฤติกรรมการแอบถ่ายโดยเด็ดขาด

การใช้รถเข็นเด็ก

ท่านผู้โดยสารที่ใช้รถเข็นเด็ก กรุณาระมัดระวังอย่าให้รถเข็นพลิกคว่ำ และขอความร่วมมืออย่าให้กีดขวางทางเดินหรือรบกวนชนผู้โดยสารท่านอื่น

การถูกร่องประตูหนีบ

กรุณาอย่าจับประตู เพราะหากถ้าจับประตูรถไฟในขณะที่ประตูกำลังจะเปิด มือของท่านอาจถูกดึงเข้าไปในที่ร่องประตูทำให้ได้รับบาดเจ็บได้ ท่านผู้โดยสารที่เดินทางกับเด็กกรุณาระมัดระวังเป็นพิเศษ

การนั่งบนพื้นรถหรือทางเดินเชื่อมระหว่างตู้โดยสาร

กรุณาอย่านั่งกีดขวางบนพื้นรถบริเวณประตูหรือทางเดินเชื่อมระหว่างตู้โดยสาร

มารยาทที่สถานีและชานชาลา

การใช้สมาร์ทโฟน

การใช้สมาร์ทโฟน

กรุณาอย่าใช้สมาร์ทโฟนขณะเดิน

การต่อแถวขึ้นรถไฟ

การต่อแถวขึ้นรถไฟ

ขณะอยู่บนชานชาลากรุณาต่อแถวเพื่อรอขึ้นรถไฟ

ลำดับในการขึ้นลงรถไฟ

การวิ่งขึ้นรถไฟ

กรุณาอย่าวิ่งขึ้นรถไฟเพราะอาจเกิดอันตรายรุนแรง

การรักษาความสะอาด

การรักษาความสะอาด

กรุณานำหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที่อ่านจบแล้ว หรือภาชนะเครื่องดื่ม เช่น กระป๋อง ขวดแก้ว ขวดพลาสติกทิ้งในถังขยะที่จัดไว้ให้ในสถานีหรือนำติดตัวไปด้วย

นั่งอยู่ที่เวที

กรุณาอย่านั่งอยู่ที่เวที

ลำดับในการขึ้นลงรถไฟ

กรุณาให้ผู้โดยสารในรถไฟลงจากรถให้หมดก่อน โดยเปิดช่องทางหน้าประตูให้กว้าง จากนั้นจึงค่อยขึ้นรถไฟ และเมื่อขึ้นไปแล้วกรุณาเดินชิดด้านในอย่ายืนขวางประตู

ห้ามสูบบุหรี่ตลอดเวลา

ภายในสถานีเป็นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ตลอดเวลา

การนำสัมภาระขึ้นรถไฟ

ท่านผู้โดยสารที่มีสัมภาระ เช่น เป้สะพายหลังหรือกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ โปรดระวังอย่าให้กีดขวางทางเดินหรือรบกวนผู้โดยสารท่านอื่น และระหว่างขึ้นรถไฟกรุณาระมัดระวังอย่าให้สัมภาระถูกประตูหนีบ

การใช้ความรุนแรง

ห้ามใช้ความรุนแรงต่อผู้โดยสารท่านอื่น พนักงานที่สถานีหรือพนักงานขับรถไฟโดยเด็ดขาดไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม

พฤติกรรมล่วงเกินทางเพศและการแอบถ่าย

ห้ามกระทำพฤติกรรมล่วงเกินทางเพศต่อผู้อื่นหรือพฤติกรรมการแอบถ่ายโดยเด็ดขาด

การใช้รถเข็นเด็ก

ท่านผู้โดยสารที่ใช้รถเข็นเด็ก กรุณาระมัดระวังอย่าให้รถเข็นพลิกคว่ำ และขอความร่วมมืออย่าให้กีดขวางทางเดินหรือรบกวนชนผู้โดยสารท่านอื่น

การห้ามลงไปบนรางรถไฟ

ห้ามลงไปบนรางรถไฟโดยเด็ดขาด