โอนการขนส่ง

การรถไฟโทบุ

ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารการเดินรถข

Gathering information for foreign visitors in the event of disaster In the event of a disaster, a page with links to relevant information will be placed in the“Important Notice” section of the Japan National Tourism Organization (JNTO) global website.

เบอร์ติดต่อสอบถามและบริการล่ามแปลภาษาทางโทรศัพท์ เวลาทำการ 8.30 - 19.00 น.

การโยกย้ายผู้โดยสาร

Alternative transportation

ใช้บริการโดยอ้อมไปตามเส้นทางที่ระบุไว้ของการรถไฟบริษัทอื่น เมื่อเกิดปัญหาติดขัดในการเดินรถไฟภายในเส้นทางตามบัตรโดยสารที่ผู้โดยสารมีอยู่

  • *ใช้ได้เฉพาะในกรณีแนะนำให้มีการโยกย้ายผู้โดยสาร
  • *เส้นทางที่ใช้บริการได้จะแตกต่างกันไปในแต่ละครั้ง โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่
บัตรโดยสารที่ร่วมรายการ
・ตั๋วสุดคุ้ม
・บัตรโดยสารรถไฟ
・บัตรโดยสารแบบไปกลับประจำ
Eligible ticket types
บัตรโดยสารที่ไม่ร่วมรายการ
・ยอดคงเหลือในการเติมเงินบัตรโดยสาร IC (บัตรโดยสาร IC แบบเดินทางได้ทั่วญี่ปุ่น, Suica, PASMO)
・นอกเส้นทาง เช่น บัตรพาสแบบไปกลับประจำ บัตรโดยสารรถไฟธรรมดา
Ineligible tickets

ตารางสรุปเส้นทางที่เข้าข่ายการโยกย้ายผู้โดยสาร

List of alternative transportation routes

*Available detour routes vary based on the situation. Please speak with station staff for more information.

List of alternative transportation routes